MODERN ECONOMICS, SOLUTION OR PROBLEM

Modern Economics, solution or problem

Introduction

Poverty and inequality are large and growing. Geopolitical threats abound. The environmental problems seem uncontrollable. It looks like we live on a volcano, which sounds to become active. It might take another series of decades before a great collision. But we are obliged to the generations to come, to tackle our problems on a more fundamental way, not just by symptom relief.

For economists it means that they must carefully formulate the foundations of their economic science, and see what might be improved. When studying the history of economic thought, we see that the principal debates always ended in winners and losers, as if science is a battle, not ongoing conversation. In this essay, I will show that economics today is the result of a process of reduction, thereby making models or frames, in which important aspects are ignored. This appears typical for a so-called modern approach. Focus on the material and empirical, and abstract from the metaphysical aspect. ‘Social’ means the aggregate of individuals, ideality is just about fantasies, a human is his body, cognition is separated from esoteric emotions, and the mind can be reduced to the brain. In this way humans are reduced to machines.

About a few decades many tasks are fulfilled by robots, which are taking the decisions. That’s the way we try to get rid of our fallible subjectivity. The big problem is that the inseparable is separated, and the inspiration does not play a role in our life and in our solutions to the problems.

First I’ll present some cultural history, showing the reductionist trend. Then I’ll discuss the reduction in economics, and in human science in general. In the end I draw some conclusions in terms of what to do.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Goudzwaard en het Bijbelse Paradigma

Goudzwaard en het Bijbelse Paradigma

  • Inleiding

De bijbel is één van de meest verkochte geschiedenisboeken ter wereld. Het zou raar zijn als daar voor economen niets bijzonders in staat. Goudzwaard heeft het talent om praktische maatschappelijke problemen vanuit een bijbels paradigma te belichten, en de resultaten ervan te vergelijken met die van het moderne paradigma. Het levert een fraai beeld op, die meer aandacht verdient dan het tot nu toe krijgt.

We zullen eerst weergeven hoe Goudzwaard een reeks van maatschappelijke problemen bespreekt, en laat zien hoezeer ze samenhangen. Vervolgens bespreken we zijn interpretatie van het moderne paradigma. Hij laat zien hoe de gelovigen in de moderniteit de oplossingen zoeken voor de tegenwoordige vraagstukken. Daarna gaan we in op zijn kritiek op moderniteit vanuit bijbels perspectief. Hierdoor krijgen de maatschappelijke vragen een andere duiding, hetgeen leidt tot een andere politiek ter reductie van die problemen.

Praktische oplossingen, die we in de bijbel vinden, zijn plaats- en tijdgebonden. Maar we kunnen nieuwe oplossingen bedenken voor de problemen van vandaag op basis van het bijbelse paradigma: altijd hoop houden dat de liefde overwint.

Continue reading

Posted in Artikelen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Bible versus capitalism

Bible versus Capitalism

  • Introduction

Even Christian theologians discuss matters of economy and society. They use the bible as a source of wisdom. The first Testament is about the origins of our reality, and about the history of the Jews. The second Testament is about the redemption offered by Jesus, in the name of God. In a earlier article I discussed the contributions by the theological economist Goudzwaard (Keizer, 2020). He observes that Western societies suffer from modernity – ni Dieu, ni Maitre. Humans are rational and able to get their situation increasingly under control. In contrast to the typical modern approach, Goudzwaard uses the Biblical wisdom to interpret global economic, social and political developments.

Another theological economist is Duchrow. He uses a different framework to interpret biblical texts, and reach different conclusions (Duchrow, 1998). Goudzwaard encourages people to make justice, peace and love to their absolute goals. Duchrow agrees with that, but also notices that global capitalism is a totalitarian system, that must be transformed by political action. In section 2 and 3 we discuss Duchrow’s analysis of global capitalism and the biblical alternative. Then we will criticize it from Goudzwaard’s perspective. Next to that, I will offer my ideas about the topic. We end up with some conclusions.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Keynes’s filosofie zijn lessen in praktische economie

Inleiding

Onze recente geschiedenis kent twee grote depressies: de dertiger jaren van de 20ste eeuw, en de jaren tien van de 21ste eeuw. Beiden werden bestreden met behulp van klassiek-economische politiek; beide keren werkte deze politiek pro-cyclisch. Klassieke economen beschouwen een vrije-markteconomie als een stabiel systeem. Als de overheid zich nu beperkt tot het garanderen van eigendomsrechten, dan zal het systeem door middel van het prijsmechanisme altijd een tendens naar evenwicht vertonen. Als dit aanpassingsmechanisme veel tijd vraagt, moeten de burgers de discipline opbrengen om niet om overheidsingrijpen te roepen. Gaat het langdurig fout, dan kan dit alleen het gevolg zijn van een teveel aan overheidsingrijpen. In 1929 en 2008 was dit het geval, en moest de rol van de overheid kleiner worden.

Keynes had in 1929 al heel wat theoretisch en praktisch werk achter de rug. Hij was van mening dat in tijden van depressie prijsflexibiliteit het probleem verergeren. Een vrije-markteconomie, eenmaal in depressie, is niet in staat om algemeen evenwicht te bereiken. Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hervormingen in coronatijd

Hervormingen in coronatijd

De EU-economie bevindt zich in een crisis als gevolg van het corona-virus. Sommige landen zijn meer getroffen dan andere. Griekenland is nauwelijks, en Italië en Spanje zijn erg geraakt. Sommige economieën stonden er goed voor aan het begin van de corona-crisis, andere daarentegen stonden zwakker. Brussel heeft nu drie opties: (1) ieder land voor zich. Dat is een gevaarlijke weg. Landen als Rusland en China staan klaar om in het gat te springen. Daar is Europa niet mee gebaat. (2) de EU is solidair en financiert alle landen naar de mate waarin ze getroffen zijn met behulp van giften. Ook dit is gevaarlijk. Het maakt de interne verdeeldheid groter. (3) De EU verstrekt landen in nood voorwaardelijke leningen. Dat lijkt de gulden middenweg – maar de hamvraag is natuurlijk: welke voorwaarden? In het politieke gesprek duikt nu het woord ‘hervormingen’ op. In het afgelopen decennium heeft dit begrip een specifieke betekenis

Continue reading

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , | Leave a comment

The Practical Significance of Keynes’s Philosophy

The Practical Significance of Keynes’s Philosophy

Introduction

During the 2010’s economics as a science has been heavily criticised. Eighty years ago the same happened. The First Great Depression of the 1930’s was a shock for the establishment of the academic profession. Hayek – a famous Austrian free market defender was embarrassed. His antagonist Keynes, however, was not surprised at all. In 2008 exactly the same happened: the academic establishment was shocked by the Second Great Depression of the 2010’s. The textbooks showed that mainstream economics had invented a strategy to stabilise the free-market economy by means of a sound monetary policy, executed by an independent central bank – and it did not work that way!

Many countries, such as the USA and the BRIC-countries reacted pragmatically or even opportunistically: ‘government intervention should prevent a total collapse; later we will see how we pay back government debts’. The eurozone, however, opted for a pro-cyclical policy: severe cuts in government expenditures and a liberalisation of the labour market. A wage decline was the result, aggravating the depression. Even today not any of the leaders of the eurozone admits that this strategy was counterproductive.

This article shows that the philosophy of a particular scientific programme has a decisive effect on the outcomes and on the effectiveness of policies that are derived from it. Knowledge of the paradigm, analysis and theory of the various and different programmes within economics is a necessity for developing a well-deliberated policy. Given the classical dominance in Northern eurozone, universities need to introduce competition between the different schools of economic thought. In the next section we discuss the main topics in the philosophy of science, namely ontology, epistemology and methodology. Then we apply it to Keynes’s economics, and compare it with the philosophy of the classical approach. It is obvious that the policy debates of the last ten years would have profited, if the economic and political participants had studied economics in a multidisciplinary way.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Noord versus Zuid in Europa

Noord versus Zuid in Europa

De technologische ontwikkeling heeft Noord en Zuid fysiek dicht bij elkaar gebracht. In sociaal opzicht zijn er nog belangrijke verschillen. Interculturele communicatie blijkt moeilijker dan de meeste mensen denken – het haalt mensen uit hun comfortzone, en daar is bijna niemand toe bereid. Noord vindt Zuid lui en onbetrouwbaar. Zuid vindt Noord kil en respectloos. Noord beschouwt zichzelf superieur, en heeft statistieken gemaakt, die dit tonen. Zuid vraagt Noord om ondersteuning, en voor Noord is dat een teken dat Zuid moet veranderen. Zuid wijst erop dat door hun geografische ligging zij gezamenlijke problemen moeten oplossen. De confrontatie tussen Noord en Zuid ten tijde van de eurocrisis laat zien, hoezeer Noord verblind is geraakt door hun sociale vooroordelen. De beleidsvoorstellen van Zuid om uit de crisis te komen – meer overheidsbestedingen – werden door Noord weggelachen. In de boeken van Varoufakis en Dijsselbloem komen de Noordelijke sociale en economische vooroordelen helder naar voren. De Noordelijke oplossing van de depressie – bezuinigingen en deregulering van de arbeidsmarkt – bleek volstrekt averechts te werken. De begrotingstekorten bleken juist op te lopen. Niemand durft het Noordelijke beleid nog te verdedigen, maar de fouten worden niet toegegeven. En de arrogantie is gebleven. Het vluchtelingenprobleem ligt op het Zuidelijke bordje, en de corona-crisis treft hen het hardst. En Nederland: ‘waarom sparen ze niet meer’? Niets begrepen, niets geleerd. Het zou goed zijn dat de burgers in de EU-landen zelf – de onderwijsinstituties, bijvoorbeeld – het interculturele communicatieprobleem serieus aanpakken. Misschien dat de politici dan volgen.

Piet Keizer, Utrecht University School of Economics. 02-04-2020 (249 woorden).

www.pietkeizer.nl; pietkeizer46@gmail.com;

Posted in Columns | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Heleen Slagter over geest en brein

Heleen Slagter over geest en brein

In Trouw van 1 februari (2020) is een column van Heleen Slagter afgedrukt, die als volgt begint: “De menselijke geest is zo complex, en zo fascinerend”. Vervolgens komt er een uitleg van een nieuwe “theorie” in de cognitieve neurowetenschappen ”de minimale voorspelfouttheorie, waaraan het brein lijkt te gehoorzamen. De geest is niet gedefinieerd, en niet geanalyseerd. De sprong naar het brein is snel gemaakt. Dit brein blijkt een realiteit te kunnen construeren. In die realiteit speelt een gevoel van ‘zelf’ ook een rol.

In dit cognitief-neurowetenschappelijke paradigma is geen plaats voor een geest, dat het functioneren van het brein, en van de overige lichaamsdelen beinvloedt. Er is geen psychologie meer. Ik denk dat deze reductie van onze geest tot louter brein, goed passend in het materialisme van onze tijd, een belangrijke verarming is van de voorstelling die we van onszelf maken. Een fenomeen als vrijheid en verantwoordelijkheid van een individu bestaat niet meer, en dat leren we elkaar door er niet meer over te praten. Het is dus de hoogste tijd dat digitale technieken een plaats krijgen in onze hersenen, zodat programmeurs die verantwoordelijkheid overnemen. Is dat VU en Trouw?

Piet Keizer, professor of economic methodology, Utrecht University School of Economics, p.k.keizer@uu.nl; www.pietkeizer.nl.

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De meeste mensen deugen – ook het boek van Bregman deugt

De meeste mensen deugen – ook dit boek van Bregman deugt

Met het boek “De meeste mensen deugen” heeft Rutger Bregman (2019) een meesterwerk afgeleverd. Zijn missie deugt, en het boek is fraai geschreven. Voor iedereen die het nieuws op de media volgt, is de tekst een noodzakelijk tegengif. Een dergelijke prestatie vraagt ook om een kritische beschouwing – vandaar dit commentaar.

Bregman ziet het orthodoxe christendom als een belangrijke bron van negatieve mensbeelden. Deze visie is daarmee ook zelf een bron van ongeluk; het werkt als een zichzelf vervullende verwachting. De wetenschap heeft daar helaas ook zijn steentje aan bijgedragen: economie over egoisme en concurrentie, sociologie over groepsdenken en rivaliteit, en psychologie over de gevoeligheid van mensen voor beloning en straf. Hij laat zien aan de hand van vele empirische en experimentele onderzoeken, die in het verleden zijn gedaan, dat we minder barbaars en volgzaam zijn dan de onderzoekers zelf, in eerste instantie, hebben geconcludeerd. Nadere bestudering van de onderzoeksrapporten bracht Bregman tot heel andere conclusies.

Het boek pretendeert een nieuwe geschiedenis van de mens te schrijven. Het verhaal begint bij het einde van de ijstijd, zo’n 15.000 jaar geleden. De toenemende temperatuur verhoogde de vruchtbaarheid van de grond. Jagers en verzamelaars hadden een goed leven. Ze zwierven in groepjes van zo’n 40 – 50 mensen rond, en hadden vriendschappelijke contacten met elkaar. In geval van conflicten was het eenvoudig om een eind verderop te gaan jagen en verzamelen. Maar de toenemende productiviteit van de grond maakte het mogelijk om nederzettingen te bouwen en voor langere tijd op een bepaalde plaats te blijven. De groepen werden groter en voorraden van voedsel en werktuigen moesten beschermd worden – mensen zijn nooit engelen geweest! Grotere groepen vereisten strikt leiderschap. Als gevolg van de ontwikkeling van instituties, zoals privaat eigendom en geld, groeide de ongelijkheid, met alle sociale onrust vandien. Als gevolg van de concentratie van grote groepen op een beperkt grondgebied nam de kans op besmettelijke ziekten toe, en het leidde tot voortdurende strijd om de macht in een bepaalde regio.

De sociale psychologie heeft aangetoond dat mensen onder bepaalde omstandigheden tot de vreselijkste dingen in staat zijn; de Holocaust is daar een goed voorbeeld van. Bregman toont echter aan dat veel van de bekende experimenten meer toneelspel zijn dan een echt wetenschappelijk experiment. Het Stanford Prison experiment, het Robbers Cave experiment en de schokmachine van Milgram illustreren dit. In alle gevallen werden bepaalde partijen door de organisatoren van het experiment aangemoedigd flink op te treden. Proefkonijnen waren daar vaak toe bereid, omdat ze dachten dat ze meewerkten aan ‘de wetenschap’, of dat het op één of andere manier natuurlijk maar een spelletje was. Anderen weigerden om mee te blijven doen.

Macht corrumpeert. Maar omdat mensen massaal blijven vasthouden aan het idee dat mensen niet te vertrouwen zijn, en altijd moeten worden gecontroleerd en gemanipuleerd met behulp van beloning en straf, komen we moeiljk van die corrumperende machtsverhoudingen af. Maar er zijn hoopgevende uitzonderingen: Noorse gevangenissen zijn gebaseerd op een heel ander mensbeeld, en de recidive is er vele malen lager dan in de VS. Aan het eind krijgt de lezer een tiental leefregels mee, onder het motto: ken uzelf.

Zoals gezegd, het boek is een opluchting voor hen, die onder de indruk zijn van het kwaad in de mens – het kwaad in alle mensen. Het is goed om de wereld eens vanuit een ander paradigma te ervaren. Maar in het boek van Bregman doet zich een opmerkelijk probleem voor. Het onderwerp betreft de (goede) aard van mensen, maar het overgrote deel van het boek gaat over het gedrag van mensen. Voorzover mensen slechte dingen doen, wordt dit besproken onder de titel: waarom goede mensen slechte dingen doen. En dan blijkt dat macht corrumpeert, en dat machteloosheid ook verslavend werkt: ik kan niets, en ik wil niets. Maar op deze wijze komen we niet tot een eerlijke verdeling van oorzaken. In welke mate wordt gedrag bepaald door psychologische karakteristiek enerzijds en door omstandigheden anderzijds. Mijn antwoord is: altijd door beide factoren, waarbij de twee ook invloed hebben op elkaar. Maar beide factoren hebben een autonoom element ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat de hoofdvraag van het boek niet kan worden beantwoord door empirisch of door experimenteel onderzoek alleen. Ook zorgvuldige en deskundig begeleide introspectie (ken uzelf!) zal onderdeel moeten zijn van longitudinaal onderzoek. Sommige mensen zijn egoistischer dan anderen. Sommige mensen hebben een sterkere hang naar materieel comfort dan anderen. Sociaal bewustzijn en milieubewustzijn zijn variabelen.

Mensen hebben naar Bregman’s idee een goed been en een slecht been. Het is maar welk been je traint. Dit lijkt me geen goede metafoor. Kahneman (2011) laat zien dat mensen gevoelig zijn voor gemakkelijk verkregen comfort. De vrsg of bepaalde handelingen ook daadwerkelijk goed zijn, kost meer tijd en energie. Helaas maakt Bregman niet expliciet, wat precies onder goed en wat onder kwaad wordt verstaan. Stel dat iemand een onderneming opricht. Hij is intelligent en werkt hard. Het wordt een succes, en de persoon wordt rijk, hetgeen zijn bedoeling was. Hij houdt zich aan de regels, die de overheid in het land heeft gesteld. De arbeidsvoorwaarden zijn humaan, en het milieu wordt niet vervuild. Volgens de economie draagt hij flink bij aan het algemene welzijn – ook al was financieel gewin zijn motief. Is dit in moreel opzicht goed, slecht of neutraal? Nog een voorbeeld: Nederland werd in 1940 overvallen door Duitsland, een land waar vreselijke dingen gebeurden. Bij de Grebbeberg boden Nederlandse soldaten fel tegenstand. Stel dat een belangrijk deel van de Nederlandse soldaten niet had meegevochten – zodra ze zich konden verstoppen achter een bosje, deden ze dat; zo bang waren ze. Is dat moreel goed, slecht of neutraal? Sociologisch gezien was de Nederlandse reactie goed verklaarbaar – groepssolidariteit. Een laatste voorbeeld: de economische wetenschap wordt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in toenemende mate gedomineerd door de neoklassieke benadering. Massa’s economen studeren af, zonder ook maar enig benul te hebben van grote namen uit het vak. Marx, Weber, en Keynes zijn hier goede voorbeelden van. Nagenoeg alle stafleden volgen deze ontwikkeling klakkeloos. Als ze gevraagd worden naar hun eigen visie, worden de schouders opgehaald. Als ze geconfronteerd worden met een alternatieve verklaring voor de crisis van 2008, wordt er wat gemompeld: wat een onzin. Een dergelijk irrationaliteit – allerlei vormen van wetenschappelijk onderzoek niet willen weten – heeft ongelooflijk veel schade toegebracht, ook aan de weggezette personen, die wel hun eigen visie wilden ontwikkelen. Is deze vorm van irrationaliteit moreel goed, slecht of neutraal?

Mijns insziens zijn het sociale zondebokmechanisme (dwarsliggers worden de woestijn in gestuurd) en het psychische struisvogelmechanisme (ongemakkelijke waarheden worden niet toegelaten in de geest) twee grote barrières om tot goed gedrag te komen (Keizer, 2015, 2017a, 2017b, 2018). Mijn onderzoekslijn komt bij hetzelfde punt uit dat Bregman maakt in zijn boek. Creëer omstandigheden waarin het gedrag van mensen niet sterk gestuurd wordt; afgeperkte ruimte moet worden geboden. Dat geldt niet alleen voor kinderen; ook volwassenen, die getalenteerd zijn, moeten in hun werk veilig hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dwarsliggers en klokkenluiders lopen nu gevaar. Als we mensen vertrouwen geven, krijg je veel van ze terug. Ieder persoon moet leren – levenlang leren – om goed te functioneren in grotere gehelen. Goed functioneren geeft betekenis; ruimte voor creativiteit geeft duurzame voldoening.

Conclusie: of de aard van mensen goed of slecht is, weten we niet. Maar benader elkaar eens wat vaker op basis van vertrouwen – het resultaat kon wel eens verrassend zijn. Benader jezelf eens met wat meer vertrouwen, en investeer in je eigen goede functioneren. Wat een bevrijding is dat.

Literatuur

Rutger Bregman (2016), Utopia for Realists, London: Bloomsbury Paperbacks.

Rutger Bregman (2019), De meeste mensen deugen, Amsterdam: De Correspondent.

Daniel Kahneman (2011), Thinking Fast and Slow, London: Penguin Books.

Piet Keizer (2015), Multidisciplinary Economics, A Methodological Account, Oxford: Oxford University Press.

Piet Keizer (2017a), Hoe de crisis het economische denken verandert, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Piet Keizer (2017b), A Multidisciplinary-economic Framwork of Analysis, Journal of Philosophical Economics, X:1.

Piet Keizer (2018), A Multidisciplinary-economic Approach to Inclusive Institutions Analysis, Journal of Theoretical Economics Letters, (34), 6.

 

 

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Lans Bovenberg over de relationele economie

Lans Bovenberg over relationele economie

Inleiding

Vrijdag 1 november jl. hield Lans Bovenberg zijn inaugurele rede, waarbij hij de leeropdracht, die behoort bij de nieuwe leerstoel Relationele Economie, aanvaardde (Bovenberg, 2019). Het was een helder betoog, waarin hij de relationele benadering in de economie goed heeft neergezet. Ik zal eerst de inhoud kort weergeven. Vervolgens zal ik een aantal punten van kritiek formuleren.

Relationele economie

Deze wijze van economie-beoefening is gebaseerd op een relationeel mensbeeld. In onze jeugd zijn we allemaal opgevoed en onderwezen in de belangrijkste waarden, die ons leven sturen. We hebben de wereld verkend in een liefdevolle omgeving, waardoor onze angst voor het onbekende geen kans kreeg om ons te verlammen. We hebben allemaal de potentie om lief te hebben, en deze liefde om te zetten in een aantal waarden, die verwezenlijkt moeten worden. Bovenberg noemt er drie: welzijn, inclusiviteit en duurzaamheid. Deze doelen kunnen bereikt worden door samenwerking, die de vorm van een hierarchie, van marktconcurrentie of van vrijwillige samenwerking kan aannemen. Bij een goed verloop voor alle partijen wordt het vertrouwen, en daardoor de samenwerking bestendigd. Als gevolg van fouten en misverstanden kan het vertrouwen geschaad worden, waardoor we in een negatieve spiraal terechtkomen. Beroving vormt een bedreiging. Hierdoor wordt groepsvorming en sociale strijd versterkt. Leiders van groepen moeten groepssentimenten onderdrukken, en de dialoog met leiders van de tegenstanders aangaan. Waar het gaat om landen, moet de overheid de leiding nemen om de interne cohesie te versterken, en het gesprek met de leiders van andere landen aangaan.

Neoklassieke economie

Bovenberg zet zijn benadering af tegen de heersende neoklassieke economie. Deze stroming is gebaseerd op de bekende homo economicus. Hij is economisch gemotiveerd, gaat geen sociale relaties aan, en maakt op volledig rationele wijze zijn keuzen. Samuelson en Becker zijn twee bekende economen, die dit paradigma hebben uitgewerkt. Preferenties van mensen blijken uit hun gedrag: “revealed preferences”. Ze worden als stabiel beschouwd, hetgeen impliceert dat een mens vooral reageert op veranderingen in prijzen van goederen en in het vermogen van mensen. Markten zijn altijd dicht bij hun evenwicht, omdat schokken van buiten relatief snel worden verwerkt in de keuzen van mensen. Waarden vallen samen met preferenties.

Gedragseconomie

Er is een samenwerking ontstaan tussen economen, die zich niet konden vinden in het neoklassieke mensbeeld enerzijds en behaviouristische en cognitieve psychologen anderzijds. Bovenberg gebruikt vooral het werk van Kahneman (Kahneman, 2011). Hij onderscheidt bij de analyse van het brein twee systemen. Systeem 1 is opgeslagen in het limbische systeem. Hier worden snelle, automatische beslissingen verwerkt; ze kosten de persoon weinig tijd en energie. Systeem 2 is opgeslagen in de cortex. Hier worden langzame, weloverwogen beslissingen genomen; ze kosten veel tijd en energie. Systeem 1 gaat over gewoonten en impulsen, systeem 2 gaat over de evaluatie van de resultaten van systeem 1. In beide gevallen hebben processen een cognitieve, maar ook een emotionele kant.

Terug naar de relationele economie

Bovenberg interpreteert het werk van systeem 2 als een poging om preferenties om te buigen naar waarden. In de eerste plaats gaat het dan om persoonlijke en sociale waarden, welke van jongs af aan in kleine groepen zijn geleerd en geïnternaliseerd. In de tweede plaats gaat het over ethische waarden, welke voor alle groepen in de wereld geacht worden te gelden. Deze moeten worden nagestreefd in de grote samenwerkingsverbanden, dat zijn de banden tussen mensen, die elkaar niet kennen. Leiderschap speelt hierin een grote rol: de achterban moet duidelijk worden gemaakt dat korte-termijn groepsbelangen moeten worden ingeruild voor gemeenschappelijke lange-termijn belangen. Als er vertrouwen is tussen de leider en de bevolking biedt de relatie voldoende geborgenheid.

Bovenberg maakt een onderscheid tussen transacties en relaties. In het eerste geval speelt de sociale kant geen grote rol. Het ik-motief wordt aangesproken, de transactie kan eenvoudig worden gespecificeerd, en na afloop is er geen binding tussen de partijen. In het geval van relaties is er vooraf en achteraf een sociale band – gebaseerd op gemeenschappelijke persoonlijke en sociale waarden. Regelmatige reflectie kan de mensen dichter bij elkaar brengen, en rituelen kunnen de waarden bestendigen.

Methodologisch commentaar

In zijn onderscheid tussen transactie en relatie gaat Bovenberg er vanuit dat transacties van het eenvoudige type, waarbij de kosten gemakkelijk kunnen worden gespecificeerd, economisch van aard zijn: het ik-motief domineert. Relaties ontwikkelen zich als de interacties complex zijn, en er vertrouwen nodig is om flexibel te handelen. Het wij-zij motief domineert de interactie. Leden van eenzelfde groep vertrouwen elkaar en de transactiekosten zijn laag. Interactie tussen mensen die tot een verschillende groep behoren, is een stuk ingewikkelder: eerst moet vertrouwen groeien; anders geen handel. In de dagelijkse realiteit zijn alle transacties onderhevig aan beide motieven: menselijk handelen is altijd en overal multi-motivationeel. Hierdoor zullen vele economisch doelmatige transacties nooit plaatsvinden. Ook is het denkbaar dat transacties op een sociaal gezien schandalige wijze plaatsvinden, waardoor deze voor de uitbuiter economisch profijtelijk wordt. Anderzijds zullen vele sociaal-doelmatige handelingen plaats vinden, ook al is dat niet economisch. Dit betekent dat economische transacties geen empirisch karakter hebben – motieven kunnen alleen door de persoon zelf introspectief worden waargenomen. Zelfs in de meest onpersoonlijke relaties zijn mensen geneigd om een minimum aan respect te tonen. Ook geldt dat bazen hun werknemers voortdurend als slaven of robots kunnen behandelen, of the contracten complex zijn of niet. Uit de systeem-analyse weten we dat systemen op twee manieren kunnen worden bekeken. In de eerste plaats worden aspect-systemen onderscheiden. De elementen van een geïntegreerd systeem kunnen vanuit één aspect worden bekeken. Ten tweede kunnen we subsystemen van algemene systemen onderscheiden. De elementen vormen dan een onderdeel van de algemene verzameling van elementen. Aspect-systemen zijn ideaal-typische beelden, waarmee ideaal-typische mechanismen kunnen worden geanalyseerd. Een bekend voorbeeld is het marktmechanisme in de orthodoxe economie, het zondebokmechanisme in de sociologie en het struisvogelmechanisme in de psychologie. In de praktijk komen deze zuivere elementen niet voor. Maar we hebben ze wel nodig, omdat de praktijk begrijpelijk wordt door de genoemde mechanismen te integreren tot een complex mechanisme: algemeen en integraal. Indien mogelijk kan de onderzoeker per praktisch probleem één of twee ideaal-typische mechanismen buiten beschouwing laten.

Het paradigma van Bovenberg gaat niet in op het psychisch motief (Keizer, 2015, 2017, 2018). Hij bespreekt wel modern neuro-economisch onderzoek. Er zijn twee systemen in het brein. De tweede heeft als functie om het eerste systeem in bedwang te houden. Hier ontbreekt een analyse van de geest, van de psychische spanningen die bestaan tussen de behoeften van de actuele en de eigenlijke zelf, en de rol die de ‘ik’ daarin speelt. Omdat de analyse van Bovenberg ook gaat over vrijheid en verantwoordelijkheid, is het mentale systeem een noodzakelijk onderdeel van de analyse.

Ook wordt er geen expliciet geformuleerd paradigma gepresenteerd omtrent de aard van de situatie, waarin mensen zich bevinden. De relationele analyse begint met een evenwichtssituatie: preferenties zijn gelijk aan waarden. Dan blijkt er iemand een fout te hebben gemaakt, of er is een misverstand. Zo ontstaat wantrouwen. Als dit niet goed wordt uitgesproken, groeit de achterdocht, en wordt het steeds moeilijker om uit de vicieuze cirkel te komen. In deze situatie komt Bovenberg met ‘leiderschap’. De analyse lijkt op die van de Oostenrijkse school, die marktproblemen laat oplossen door de ondernemer. Hij hoopt door middel van innovaties marktaandeel van anderen af te snoepen. De leider in de relationele economie heeft als taak zijn achterban te overtuigen dat samenwerking met ‘de vijand’ voor iedereen voordelig is.

De Oostenrijkse analyse van een markteconomie gaat echter niet uit van evenwicht. Sterker: er is nooit evenwicht geweest, en er zal in de loop van de geschiedenis ook nooit evenwicht komen. Vooruitgang is gebaseerd op destructie van verouderde niet-functionerende elementen, en zal nooit meer stoppen.

Destructie van mensen die nooit productief zullen worden, om daarmee ruimte te scheppen voor de productieve mensen: dat is natuurlijk strijdig met het axioma van Bovenberg. Door liefde te tonen voor vriend èn vijand zullen we zingeving ervaren, en daar kan geen groei van goederenstromen tegenop. De dreiging van werkloosheid onder de middenklasse als gevolg van de robotisering wordt door Oostenrijkse evolutionairen heel anders benaderd worden dan de relationisten dat doen.

In de heterodoxe economie wordt het evenwichtsdenken afgewezen. Het is te mechanisch en de werkelijkheid wordt als een gesloten en gedetermineerd systeem beschouwd. Heterodoxie impliceert dat de realiteit een open systeem is, een organisme dat beter of slechter functioneert. Maar het is altijd in beweging, ook de menselijke motieven. Dat betekent dat empirisch onderzoek niet in staat zal zijn om lange-termijn correlaties te ontdekken; en dat in tegenstelling tot de natuurwetenschappen. De evolutionaire ontwikkeling laat zien dat onze technische kennis voortdurend toeneemt. Mensenkennis ontwikkelt zich anders. Historische lessen worden getrokken en weer vergeten. Vijandschappen worden besproken en vredesinstituties ontwikkeld ………. totdat de spanningen te groot worden en nieuwe vijandschappen zich voordoen. Wat is de rol van leiderschap in een heterodoxe wereld? Onze geschiedenis laat zien dat er altijd grote groepen zijn geweest, die, om wat voor reden dan ook, niet heel productief waren. Velen gingen al jong dood; een soort van Schumpeteriaanse destructie. In de gangbare evolutionaire theorie en in de conflicttheorie in de sociologie is het goed dat bepaalde partijen in een conflict het onderspit delven: ze maken ruimte voor de overwinnaars. Het zal interessant zijn om te zien hoe de relationele economie zich ontwikkelt in dit verband.

Dit brengt ons tot een vierde en laatste commentaar. Bovenberg staat voor de opdracht om de belangrijkste obstakels naar een liefdevolle wereld te belichten en te overwinnen. Hij stelt zich voor om empirisch onderzoek te doen. Dat lijkt mij niet de belangrijkste stap. De grote weerstand tegen een liefdevolle samenleving zit namelijk verborgen in de menselijke geest. Ieder persoon heeft er belang bij om over zijn donkere kanten intransparant te zijn voor de ander, en zelfs voor zijn eigen zelf (Kets de Vries, 2006). In geval van fouten heeft hij de neiging om dat te ontkennen – het was de ander of ‘de situatie’. Ieder persoon heeft ook een behoefte om anderen te domineren, de baas te zijn. Sommige andere personen hebben de behoefte om autoriteiten te weerstaan, ongeacht hun prestaties. Velen hebben een sterke behoefte aan veiligheid, en zijn bereid om een dictator het voordeel van de twijfel te geven. Als hij het volk niet al teveel uitbuit, dan kan hij lang regeren.

De schaduwkanten ontbreken in het mensbeeld van Bovenberg. Heracleitos leerde ons al dat de menselijke rivaliteit een belangrijkste motor is, die ons in beweging houdt (‘panta rei’). Girard (1978) komt na veel studie van de grote literatuur over een hele lange periode tot dezelfde conclusie. Literatuur waarin realistische psychologie en sociologie samenkomen, levert belangrijke verklaringen op voor de voortdurende agressie tussen mensen. Daar liggen de hobbels die genomen moeten worden.

Tot slot

De oratie geeft een heldere analyse. Maar een methodologisch georienteerd kommentaar laat zien dat er nog veel theoretisch en introspectief werk verricht moet worden. Empirisch onderzoek moet wachten, omdat eventuele resultaten nog niet verklaard kunnen worden. Introspectief onderzoek moet de nieuwe uitdaging worden. Psycho-therapie voor iedereen, te geven door experts, die zich grondig hebben verdiept in de menswetenschappen, en bereid zijn om de eigen schaduwkanten te belichten. Het is tijd voor deze vorm van Verlichting.

Literatuur

Bovenberg, L. (2019), Where is the love?, Over Waarde en waarden, oratie, Rotterdam: Erasmus School of Economics,

Girard, R. (1978), Things Hidden Since the Formation of the World, Stanford: Stanford University Press.

Kahneman, D. (2011), Thinking, Fast and Slow, London: Penguin Books.

Keizer, Piet (2015), Multidisciplinary Economics, A Methodological Account, Oxford: Oxford University Press.

Keizer, Piet (2017), A Multidisciplinary-economic Framework of Analysis, Journal of Philosophical Economics, X:1.

Keizer, Piet (2018), A Multidisciplinary-economic Approach to Inclusive Institutions Analysis, Theoretical Economics Letters (34), 6.

Kets de Vries, M. The Leader on the Couch: A Clinical Approach to Changing People and Organizations, Chicester: John Wiley & Sons.

——————————————

 

Piet Keizer

Professor of Economic Methodology, Utrecht University School of Economics. 18/11/2019.

————————————————-

 

 

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment