Mentaliteitsverandering: hoe doe je dat?

Pieter Omtzigt Op dit moment is Pieter Omtzigt de meest populaire Nederlander. Hij werkt hard, heeft een uitstekende dossierkennis, en houdt vol, ook als de gevestigde macht hem op vele manieren dwars zit. Hij brengt offers om dienstbaar te zijn aan de burgers. Dat geeft hem meer voldoening dan burgers willens en wetens in de kou laten staan.

Zijn onlangs uitgebrachte boek “Naar een nieuw sociaal contract” biedt een veelheid van schandalen, waarin ambtenaren en politici ernstig disfunctioneren. Omtzigt neemt de principes van de rechtsstaat als meetlat: personen zijn gelijkwaardig aan elkaar, en de bekende trias politica tracht diverse machtsbolwerken in balans te houden.

De laatste weken hebben de media hiermee volgestaan, met de kinderopvangtoeslag als dieptepunt. Maar de aanbevelingen van Omtzigt zijn daarbij weinig of niet aan bod gekomen. De meeste van zijn voorstellen zijn structureel van aard. De wetten moeten door rechters ook getoetst worden aan de grondwet, de regionale invloed van kiezers moet worden verbeterd, en de rol van de kwantitatieve modellen van het CPB moet worden verkleind. Om structurele maatregelen effectief te laten zijn, dient er ook een mentaliteitsverandering plaats te vinden. Hij noemt echter geen maatregelen die dit kunnen bewerkstelligen. De slogan ‘mensen moeten zich aan de wet houden’ is te simpel. Deze weg hebben we al zo lang bewandeld. Iedereen weet dit, maar toch vindt er erosie van onze rechtsstatelijke instituties plaats. We hebben een expliciete analyse van het fenomeen ‘mentaliteit’ nodig. Alleen dan kunnen we een mentaliteitsbeleid voeren.

Continue reading
Posted in Uncategorized | 1 Comment

UNABOMBER ECONOMICS

UNABOMBER ECONOMICS, A CRITICAL COMMENT

Author: Piet Keizer

Preface

The UNABOMBER is the man, who send 16 mailbombs to people, who worked for a university or an airline company in the period 1978-1995. The FBI set up the largest search operation in her history. At 24 April 1995 the man – Ted Kaczynski – send a Manifesto to the New York Times, and asked for publication. In exchange for it he promised to stop sending mailbombs. Title: The Modern Industrial Society and its Future. The New York Times and the Washington Post decided to publish it. His brother David recognized the text of the manifesto, and went to the FBI. At 3 April 1996 he was arrested when he was at home in his cabin in the woods of Lincoln, Montana. Although his publication is available on internet and can be printed for free, there is not much debate about the content. In this essay I take his text seriously – it appears a very important topic, now more than ever.

Continue reading
Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

MODERN ECONOMICS, SOLUTION OR PROBLEM

Modern Economics, solution or problem

Introduction

Poverty and inequality are large and growing. Geopolitical threats abound. The environmental problems seem uncontrollable. It looks like we live on a volcano, which sounds to become active. It might take another series of decades before a great collision. But we are obliged to the generations to come, to tackle our problems on a more fundamental way, not just by symptom relief.

For economists it means that they must carefully formulate the foundations of their economic science, and see what might be improved. When studying the history of economic thought, we see that the principal debates always ended in winners and losers, as if science is a battle, not ongoing conversation. In this essay, I will show that economics today is the result of a process of reduction, thereby making models or frames, in which important aspects are ignored. This appears typical for a so-called modern approach. Focus on the material and empirical, and abstract from the metaphysical aspect. ‘Social’ means the aggregate of individuals, ideality is just about fantasies, a human is his body, cognition is separated from esoteric emotions, and the mind can be reduced to the brain. In this way humans are reduced to machines.

About a few decades many tasks are fulfilled by robots, which are taking the decisions. That’s the way we try to get rid of our fallible subjectivity. The big problem is that the inseparable is separated, and the inspiration does not play a role in our life and in our solutions to the problems.

First I’ll present some cultural history, showing the reductionist trend. Then I’ll discuss the reduction in economics, and in human science in general. In the end I draw some conclusions in terms of what to do.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Goudzwaard en het Bijbelse Paradigma

Goudzwaard en het Bijbelse Paradigma

  • Inleiding

De bijbel is één van de meest verkochte geschiedenisboeken ter wereld. Het zou raar zijn als daar voor economen niets bijzonders in staat. Goudzwaard heeft het talent om praktische maatschappelijke problemen vanuit een bijbels paradigma te belichten, en de resultaten ervan te vergelijken met die van het moderne paradigma. Het levert een fraai beeld op, die meer aandacht verdient dan het tot nu toe krijgt.

We zullen eerst weergeven hoe Goudzwaard een reeks van maatschappelijke problemen bespreekt, en laat zien hoezeer ze samenhangen. Vervolgens bespreken we zijn interpretatie van het moderne paradigma. Hij laat zien hoe de gelovigen in de moderniteit de oplossingen zoeken voor de tegenwoordige vraagstukken. Daarna gaan we in op zijn kritiek op moderniteit vanuit bijbels perspectief. Hierdoor krijgen de maatschappelijke vragen een andere duiding, hetgeen leidt tot een andere politiek ter reductie van die problemen.

Praktische oplossingen, die we in de bijbel vinden, zijn plaats- en tijdgebonden. Maar we kunnen nieuwe oplossingen bedenken voor de problemen van vandaag op basis van het bijbelse paradigma: altijd hoop houden dat de liefde overwint.

Continue reading

Posted in Artikelen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Bible versus capitalism

Bible versus Capitalism

  • Introduction

Even Christian theologians discuss matters of economy and society. They use the bible as a source of wisdom. The first Testament is about the origins of our reality, and about the history of the Jews. The second Testament is about the redemption offered by Jesus, in the name of God. In a earlier article I discussed the contributions by the theological economist Goudzwaard (Keizer, 2020). He observes that Western societies suffer from modernity – ni Dieu, ni Maitre. Humans are rational and able to get their situation increasingly under control. In contrast to the typical modern approach, Goudzwaard uses the Biblical wisdom to interpret global economic, social and political developments.

Another theological economist is Duchrow. He uses a different framework to interpret biblical texts, and reach different conclusions (Duchrow, 1998). Goudzwaard encourages people to make justice, peace and love to their absolute goals. Duchrow agrees with that, but also notices that global capitalism is a totalitarian system, that must be transformed by political action. In section 2 and 3 we discuss Duchrow’s analysis of global capitalism and the biblical alternative. Then we will criticize it from Goudzwaard’s perspective. Next to that, I will offer my ideas about the topic. We end up with some conclusions.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Keynes’s filosofie zijn lessen in praktische economie

Inleiding

Onze recente geschiedenis kent twee grote depressies: de dertiger jaren van de 20ste eeuw, en de jaren tien van de 21ste eeuw. Beiden werden bestreden met behulp van klassiek-economische politiek; beide keren werkte deze politiek pro-cyclisch. Klassieke economen beschouwen een vrije-markteconomie als een stabiel systeem. Als de overheid zich nu beperkt tot het garanderen van eigendomsrechten, dan zal het systeem door middel van het prijsmechanisme altijd een tendens naar evenwicht vertonen. Als dit aanpassingsmechanisme veel tijd vraagt, moeten de burgers de discipline opbrengen om niet om overheidsingrijpen te roepen. Gaat het langdurig fout, dan kan dit alleen het gevolg zijn van een teveel aan overheidsingrijpen. In 1929 en 2008 was dit het geval, en moest de rol van de overheid kleiner worden.

Keynes had in 1929 al heel wat theoretisch en praktisch werk achter de rug. Hij was van mening dat in tijden van depressie prijsflexibiliteit het probleem verergeren. Een vrije-markteconomie, eenmaal in depressie, is niet in staat om algemeen evenwicht te bereiken. Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hervormingen in coronatijd

Hervormingen in coronatijd

De EU-economie bevindt zich in een crisis als gevolg van het corona-virus. Sommige landen zijn meer getroffen dan andere. Griekenland is nauwelijks, en Italië en Spanje zijn erg geraakt. Sommige economieën stonden er goed voor aan het begin van de corona-crisis, andere daarentegen stonden zwakker. Brussel heeft nu drie opties: (1) ieder land voor zich. Dat is een gevaarlijke weg. Landen als Rusland en China staan klaar om in het gat te springen. Daar is Europa niet mee gebaat. (2) de EU is solidair en financiert alle landen naar de mate waarin ze getroffen zijn met behulp van giften. Ook dit is gevaarlijk. Het maakt de interne verdeeldheid groter. (3) De EU verstrekt landen in nood voorwaardelijke leningen. Dat lijkt de gulden middenweg – maar de hamvraag is natuurlijk: welke voorwaarden? In het politieke gesprek duikt nu het woord ‘hervormingen’ op. In het afgelopen decennium heeft dit begrip een specifieke betekenis

Continue reading

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , | Leave a comment

The Practical Significance of Keynes’s Philosophy

The Practical Significance of Keynes’s Philosophy

Introduction

During the 2010’s economics as a science has been heavily criticised. Eighty years ago the same happened. The First Great Depression of the 1930’s was a shock for the establishment of the academic profession. Hayek – a famous Austrian free market defender was embarrassed. His antagonist Keynes, however, was not surprised at all. In 2008 exactly the same happened: the academic establishment was shocked by the Second Great Depression of the 2010’s. The textbooks showed that mainstream economics had invented a strategy to stabilise the free-market economy by means of a sound monetary policy, executed by an independent central bank – and it did not work that way!

Many countries, such as the USA and the BRIC-countries reacted pragmatically or even opportunistically: ‘government intervention should prevent a total collapse; later we will see how we pay back government debts’. The eurozone, however, opted for a pro-cyclical policy: severe cuts in government expenditures and a liberalisation of the labour market. A wage decline was the result, aggravating the depression. Even today not any of the leaders of the eurozone admits that this strategy was counterproductive.

This article shows that the philosophy of a particular scientific programme has a decisive effect on the outcomes and on the effectiveness of policies that are derived from it. Knowledge of the paradigm, analysis and theory of the various and different programmes within economics is a necessity for developing a well-deliberated policy. Given the classical dominance in Northern eurozone, universities need to introduce competition between the different schools of economic thought. In the next section we discuss the main topics in the philosophy of science, namely ontology, epistemology and methodology. Then we apply it to Keynes’s economics, and compare it with the philosophy of the classical approach. It is obvious that the policy debates of the last ten years would have profited, if the economic and political participants had studied economics in a multidisciplinary way.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Noord versus Zuid in Europa

Noord versus Zuid in Europa

De technologische ontwikkeling heeft Noord en Zuid fysiek dicht bij elkaar gebracht. In sociaal opzicht zijn er nog belangrijke verschillen. Interculturele communicatie blijkt moeilijker dan de meeste mensen denken – het haalt mensen uit hun comfortzone, en daar is bijna niemand toe bereid. Noord vindt Zuid lui en onbetrouwbaar. Zuid vindt Noord kil en respectloos. Noord beschouwt zichzelf superieur, en heeft statistieken gemaakt, die dit tonen. Zuid vraagt Noord om ondersteuning, en voor Noord is dat een teken dat Zuid moet veranderen. Zuid wijst erop dat door hun geografische ligging zij gezamenlijke problemen moeten oplossen. De confrontatie tussen Noord en Zuid ten tijde van de eurocrisis laat zien, hoezeer Noord verblind is geraakt door hun sociale vooroordelen. De beleidsvoorstellen van Zuid om uit de crisis te komen – meer overheidsbestedingen – werden door Noord weggelachen. In de boeken van Varoufakis en Dijsselbloem komen de Noordelijke sociale en economische vooroordelen helder naar voren. De Noordelijke oplossing van de depressie – bezuinigingen en deregulering van de arbeidsmarkt – bleek volstrekt averechts te werken. De begrotingstekorten bleken juist op te lopen. Niemand durft het Noordelijke beleid nog te verdedigen, maar de fouten worden niet toegegeven. En de arrogantie is gebleven. Het vluchtelingenprobleem ligt op het Zuidelijke bordje, en de corona-crisis treft hen het hardst. En Nederland: ‘waarom sparen ze niet meer’? Niets begrepen, niets geleerd. Het zou goed zijn dat de burgers in de EU-landen zelf – de onderwijsinstituties, bijvoorbeeld – het interculturele communicatieprobleem serieus aanpakken. Misschien dat de politici dan volgen.

Piet Keizer, Utrecht University School of Economics. 02-04-2020 (249 woorden).

www.pietkeizer.nl; pietkeizer46@gmail.com;

Posted in Columns | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Heleen Slagter over geest en brein

Heleen Slagter over geest en brein

In Trouw van 1 februari (2020) is een column van Heleen Slagter afgedrukt, die als volgt begint: “De menselijke geest is zo complex, en zo fascinerend”. Vervolgens komt er een uitleg van een nieuwe “theorie” in de cognitieve neurowetenschappen ”de minimale voorspelfouttheorie, waaraan het brein lijkt te gehoorzamen. De geest is niet gedefinieerd, en niet geanalyseerd. De sprong naar het brein is snel gemaakt. Dit brein blijkt een realiteit te kunnen construeren. In die realiteit speelt een gevoel van ‘zelf’ ook een rol.

In dit cognitief-neurowetenschappelijke paradigma is geen plaats voor een geest, dat het functioneren van het brein, en van de overige lichaamsdelen beinvloedt. Er is geen psychologie meer. Ik denk dat deze reductie van onze geest tot louter brein, goed passend in het materialisme van onze tijd, een belangrijke verarming is van de voorstelling die we van onszelf maken. Een fenomeen als vrijheid en verantwoordelijkheid van een individu bestaat niet meer, en dat leren we elkaar door er niet meer over te praten. Het is dus de hoogste tijd dat digitale technieken een plaats krijgen in onze hersenen, zodat programmeurs die verantwoordelijkheid overnemen. Is dat VU en Trouw?

Piet Keizer, professor of economic methodology, Utrecht University School of Economics, p.k.keizer@uu.nl; www.pietkeizer.nl.

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment