Monthly Archives: December 2012

De macht van de taal en de taal van de macht

 De visie die ten grondslag ligt aan een analyse bepaalt welke taal wordt gehanteerd. Deze taal blijkt beslissend voor de feiten die worden vastgesteld en de beleidsinstrumenten die worden gekozen.

Posted in Artikelen | Leave a comment

We zitten in een depressie – niet in een recessie

Het neoklassieke denken domineert de economische wetenschap. hierin komt het begrip DEPRESSIE niet voor. Dit betekent dat de huidige crisis, wat er ook gebeurt, geen depressie genoemd kan worden. Het is en blijft een recessie, met de daarbij behorende beleidsinstrumenten. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The European Economic Crisis: A Micro or a Macro phenomenon?

In the debate about the crisis two different policy positions play an important role. The first and politically dominant stand says that governments of EU-members should cut their expenditures. The expected effect is a decrease in their budget deficits. Although … Continue reading

Posted in Artikelen | Leave a comment

De vertrouwenseffecten van Knot

In reactie op het idee van het IMF om in eurolanden met een betalingsoverschot, zoals Nederland en Duitsland, de lonen te verhogen, heeft de president van De Nederlandsche Bank overheden opgeroepen om vast te houden aan de bezuinigingskoers. In het … Continue reading

Posted in Columns | Leave a comment

Wat is er mis met monetaire financiering?

  Wat is er eigenlijk mis met monetaire financiering? In de discussie over de crisis in de euro zone is de beleidsoptie van de monetaire financiering van overheidsinvesteringen een taboe. De politieke reden is duidelijk: Duitsland wil het niet, en … Continue reading

Posted in Columns | Leave a comment