Category Archives: Artikelen

Democratische religie kan de EU nieuw elan geven

Democratische religie kan de EU nieuw elan geven        Piet Keizer, 22/4/2022 Inleiding De wereldverhoudingen verschuiven. China is een totalitaire staat, en het Chinese volk toont geen tekenen van sterk verzet. De Verenigde Staten is op zijn retour, en zijn democratische … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , | Leave a comment

Naar een nieuwe overlegeconomie

Naar een nieuwe overlegeconomie  (ook gepubliceerd op Mejudice) Inleiding In de media wordt regelmatig een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkeling van de inflatie en die van de cao-lonen. De voorzitter van de FNV heeft zich al uitgesproken over de wenselijkheid … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , | Leave a comment

Religion versus Modernity

Religion versus Modernity Introduction Religion appears a source of release as well as a source of revenge and violence. This essay offers a short review of the most important religions, and compares their characteristics with those of the upcoming modern … Continue reading

Posted in Artikelen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

UNABOMBER ECONOMICS

UNABOMBER ECONOMICS, A CRITICAL COMMENT Author: Piet Keizer Preface The UNABOMBER is the man, who send 16 mailbombs to people, who worked for a university or an airline company in the period 1978-1995. The FBI set up the largest search … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

MODERN ECONOMICS, SOLUTION OR PROBLEM

Modern Economics, solution or problem Introduction Poverty and inequality are large and growing. Geopolitical threats abound. The environmental problems seem uncontrollable. It looks like we live on a volcano, which sounds to become active. It might take another series of … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Goudzwaard en het Bijbelse Paradigma

Goudzwaard en het Bijbelse Paradigma Inleiding De bijbel is één van de meest verkochte geschiedenisboeken ter wereld. Het zou raar zijn als daar voor economen niets bijzonders in staat. Goudzwaard heeft het talent om praktische maatschappelijke problemen vanuit een bijbels … Continue reading

Posted in Artikelen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Bible versus capitalism

Bible versus Capitalism Introduction Even Christian theologians discuss matters of economy and society. They use the bible as a source of wisdom. The first Testament is about the origins of our reality, and about the history of the Jews. The … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Keynes’s filosofie zijn lessen in praktische economie Inleiding Onze recente geschiedenis kent twee grote depressies: de dertiger jaren van de 20ste eeuw, en de jaren tien van de 21ste eeuw. Beiden werden bestreden met behulp van klassiek-economische politiek; beide keren … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Practical Significance of Keynes’s Philosophy

The Practical Significance of Keynes’s Philosophy Introduction During the 2010’s economics as a science has been heavily criticised. Eighty years ago the same happened. The First Great Depression of the 1930’s was a shock for the establishment of the academic … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lans Bovenberg over de relationele economie

Lans Bovenberg over relationele economie Inleiding Vrijdag 1 november jl. hield Lans Bovenberg zijn inaugurele rede, waarbij hij de leeropdracht, die behoort bij de nieuwe leerstoel Relationele Economie, aanvaardde (Bovenberg, 2019). Het was een helder betoog, waarin hij de relationele … Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment