Over Piet Keizer

Piet KeizerMijn naam is Piet Keizer, en ik werk momenteel als associate professor aan de Utrecht University School of Economics. Mijn hoofdvak is wetenschapsfilosofie van de economie.

 • Geboren op 17 mei, 1946 te Groningen
 • Economie studie Universiteit Groningen: 1965-1972
 • Militaire dienst 1966-1967
 • Leraar Economie HAVO-VWO, Nassau College, Heerenveen, 1971-1972
 • Wetenschappelijk medewerker Universiteit Groningen 1972-1982
 • Gepromoveerd aan de Universiteit Groningen op het onderwerp: Inflatie, een institutionele benadering (22 juni, 1982)
 • Universitair hoofddocent Universiteit Maastricht 1982-2004
 • Universitair hoofddocent Universiteit Utrecht 2004-…

 1. Mijn belangrijkste motief om economie te studeren:

In de 5-de klas van de HBS trof ik plaatjes aan in mijn geschiedenisboek over de hyperinflatie in Duitsland 1923, en over de depressie in Nederland in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Hyperinflatie betekent dus massa’s in paniek voor een gesloten bankgebouw, en depressie betekent dus massa’s zwijgende mannen voor een stempelkantoor van de werkloosheidsvoorziening. Dat maakte diepe indruk op mij, en het bracht me ertoe economie te gaan studeren onder het motto: dat nooit meer!

2. Economie-studie Groningen:

Grondige en abstracte studie; economie als een aspect-wetenschap, geen empirische wetenschap. Als tweede jaarsstudent, net terugkomend van 1.5 jaar militaire dienst, ben ik direct zwaar gaan shoppen bij sociologie, politicologie, polemologie, psychologie en filosofie.

3. Proefschrift

1982: met succes een proefschrift verdedigd, waarin ik probeer de inflatie in Nederland over de periode 1946-1978 te verklaren uit institutionele ontwikkelingen.

4. Oprichting Economische faculteit

1983: eerste staflid aan de op te richten Economische Faculteit – onderwijsprogramma op Probleem Gestuurd Onderwijs basis; onderzoeksprogramma multidisciplinair!

5. ideologische verandering universiteiten in de jaren 80

Halverwege de jaren ’80 treedt er een ideologische verandering op aan de universiteiten. Onder toenemende invloed van de cultuur aan Amerikaanse universiteiten wordt de bestuurscultuur aangepast en worden kwaliteitsbeoordelingssystemen ingevoerd. Doordat de poging tot objectivering van kwaliteitscriteria is mislukt, heeft de druk tot publiceren tot regressie in de kwaliteit van economisch onderzoek geleid.

6. Kwaliteitsvermindering in de beoefening van de economische wetenschap

De kwaliteitsvermindering, gepaard gaande met de verdwijning van het wetenschappelijk debat tussen verschillende perspectieven, heeft het vak gereduceerd tot techniek; de verwaarlozing van de ontwikkeling van realistische theorie heeft tot een kaalslag geleid waardoor vele studenten afstuderen, die geen fatsoenlijke wetenschappelijke opleiding hebben gehad. In 2004 heb ik een part-time baan in Utrecht aanvaard, omdat aan de Utrecht School of Economics het vak economische methodologie onderdeel uitmaakte van het curriculum. In dit vak kan een nieuw begin worden gemaakt met de opbouw van een realistische economie-beoefening. In mijn vrije tijd doe ik onderzoek naar de grondslagen van de sociale wetenschappen, waarvan de economische wetenschap een onderdeel is, dan wel zou moeten zijn. Niet gehinderd door kwaliteitsverminderende publicatie-eisen hoop ik een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke revival van de economische wetenschap.

De boeken, die ik heb geschreven om multidisciplinaire economie vorm te geven:

Piet Keizer (2015), Multidisciplinary Economics, A Methodological Account, Oxford: Oxford University Press.

Piet Keizer (2017), Hoe de crisis het economische denken verandert; linkse en rechtse dogma’s ontrafeld, Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

Advertisement

7 Responses to Over Piet Keizer

 1. Kaj Regnery says:

  Prima insteek. Het streven om onmeetbare aspecten toch te meten met tussenkomst van niet- of weinig relevante parameters is mij ook al enige tijd een doorn in het oog. Marktwerking als hulpmiddel bij het kwantificeren van maatschappelijke relevantie komt mij ondertussen gewoon de strot uit.
  Succes met het versterken van de waarde van theorie in het academisch curiculum en daarmee in maatschappelijk verantwoord debateren op beleidsvormend gebied.

  • pietkeizer46 says:

   Beste Kaj,

   Geheel mee eens – ik bedoel dat het je strot uitkomt. Volgend jaar publiceert Oxford University Press een boek van mij waarin staat wat mij allemaal buitengewoon heeft gestoord aan de standaard economie-opleiding. Het kwam me gewoon de strot uit.

   mvg Piet (Keizer)

 2. Alphons De Beir says:

  Geachte zeergeleerde heer Keizer,
  Ik ben geinteresseerd in de bijdragen die corryfeeen als Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Tinbergen dienen te leveren aan het herstellen van de economie en het voorkomen van een economische crisis. Is het u bekend welke studie ik vervolgens zou moeten doen en aan welke universiteit. Met vriendelijke groet, Alphons De Beir AA.

  • pietkeizer46 says:

   Beste Alphons De Beir,

   Ik weet geen enkele universiteit waar dit in een pakket wordt aangeboden. Op dit moment ben ik bezig een boek te schrijven waarin ik vele stromingen behandel: orthodoxe en heterodoxe economie, wetenschapsfilosofie, psychologie en sociologie. De huidige crisis vormt daarbij een probleem die vanuit een bepaald perspectief kan worden bestudeerd. volgend jaar wordt de tekst gepubliceerd bij Oxford University Press. Door grote congressen te bezoeken, en dan vooral bij allerlei marginale groepen aan te schuiven, en door hun tijdschriften te lezen, heb i kmij een multidisciplinaire visie aangemeten, en deze uitgewerkt in een nieuw paradigma. Dat is mijn manier.
   Ik wens je veel succes met jouw zoektochten.

   mvg Piet (Keizer).

  • pietkeizer46 says:

   Beste Alphons De Beir,

   Ik weet geen enkele universiteit waar dit in een pakket wordt aangeboden. Op dit moment ben ik bezig een boek te schrijven waarin ik vele stromingen behandel: orthodoxe en heterodoxe economie, wetenschapsfilosofie, psychologie en sociologie. De huidige crisis vormt daarbij een probleem die vanuit een bepaald perspectief kan worden bestudeerd. volgend jaar wordt de tekst gepubliceerd bij Oxford University Press. Door grote congressen te bezoeken, en dan vooral bij allerlei marginale groepen aan te schuiven, en door hun tijdschriften te lezen, heb i kmij een multidisciplinaire visie aangemeten, en deze uitgewerkt in een nieuw paradigma. Dat is mijn manier.
   Ik wens je veel succes met jouw zoektochten.

   mvg Piet (Keizer).

 3. J.M. Luster says:

  Bedankt voor uw terecht vasthoudend streven om de onvolkomenheden in de modellen te blijven benoemen. U al opgemerkt in het Me Judice forum in het begin van de kredietcrisis.Angst en apen(t)rots.
  Er komt hoe dan ook een moment dat u uw gelijk haalt.
  Waarschijnlijk niet door menselijk vermogen maar wellicht door de quantum computer waar de echte bèta’s in Delft mee bezig zijn ;).

 4. jhvdberg says:

  Erg blij met uw brief in de NRC. Ik probeer al jaren deze visie uit te dragen, maar helaas, het kost zelfs bij de meest intelligente van familie, vrienden en kennissen, de grootste moeite ze de juistheid van dit standpunt te laten begrijpen. Op kleinere schaal speelt dit probleem natuurlijk ook, kenmerkend is het gebruik van het – nare – woord ‘eigen verantwoordelijkheid’, waarbij gemakshalve verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden over het hoofd worden gezien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s