Krugman versus Van Wijnbergen

 

Krugman versus Van Wijnbergen in de NRC

Van Wijnbergen reageert in de NRC op de bewering van Krugman in The New York times dat Belgie beter met de crisis omgaat dan Nederland. Bij dezen een niet geplaatste reactie op Van Wijnbergen

Geloof die Nobelprijswinnaar niet, kabinet heeft heel ander probleem

In het nummer van 15 /16 augustus jongstleden schrijft Sweder van Wijnbergen erg onvriendelijke woorden over Paul Krugman naar aanleiding van zijn vergelijking tussen de Belgische en Nederlandse economie. Krugman stelt dat het non-beleid van de Belgen succesvoller is geweest dan het zorgvuldig ontwikkelde beleid van de Nederlanders. Met andere woorden, de Belgen hebben tot nu toe de crisis beter doorstaan dan de Nederlanders. Hij levert er statistische gegevens bij. Reactie van Van Wijnbergen: zoals altijd is Krugman helder, scherp en volstrekt in strijd met de feiten. Vervolgens blijkt dat Van Wijnbergen Krugman verkeerd heeft gelezen. Krugman beweert eigenlijk dat de Nederlandse voorsprong op Belgie tijdens de crisis is verkleind, terwijl Van Wijnbergen denkt dat Krugman zegt dat de Belgische economie er beter voorstaat dan de Nederlandse. De door Van Wijnbergen gepresenteerde grafieken illustreren het gelijk van Krugman. Helaas gaat Van Wijnbergen niet in op het beleidsadvies van Krugman. Wel laat hij in een grafiek met betrekking tot de lopende rekening van de betalingsbalans zien dat de Nederlandse economie al heel lang WEL ruimte heeft voor een eigen stimuleringsbeleid – weer geheel in overeenstemming met de ideeen van Krugman.

Vervolgens vraagt Van Wijnbergen weer aandacht voor een aantal structurele problemen die al voor de crisis bestonden en door de crisis verergerd zijn. Hij noemt de huizenmarkt, de pensioenen, de overheidsschulden en de banken. Aanpak van deze, op zich zelf genomen, serieuze problemen  is  onmogelijk zonder de crisis eerst aan te pakken. Indien de economie weer aantrekt vanwege een forse vergroting van de overheidsinvesteringen, zal het inkomen van mensen weer groeien. Dit maakt de vele debiteuren van de banken minder dubieus en het maakt een verhoging van de pensioenpremies eenvoudiger. Het idee dat de overheidsschulden hoog zijn, is uit de lucht gegrepen; het probleem zit veel meer in de particuliere schulden. De financiele markten hebben dit inmiddels ook doorgekregen, en laken het Nederlandse bezuinigingsbeleid.

De stelling dat Krugman zijn Nobelprijs heeft gekregen voor zijn handelstheorie suggereert dat hij geen verstand heeft van macro-economie  — in tegenstelling tot Van Wijnbergen natuurlijk. Dit debatje laat het omgekeerde zien: Van Wijnbergen zoekt een micro-economische oplossing voor een essentieel macro-economisch probleem. Hoeveel jaren moet de Europese depressie nog duren tot de media- economen het licht zien?  NRC, let op uw saeck!

Piet Keizer

Universitair Hoofddocent Economische Methodologie

Utrecht University School of Economics

18-08-2013

Advertisement
This entry was posted in Columns. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s